Hakkımızda

İmar ve Hukuk, her biri kendi alanında uzman olan deneyimli hukukçuların oluşturduğu bir ekiptir. İmar ve Hukuk olarak sadece İmar Hukuku, Çevre Hukuku, Sit Alanları ve Eski Eser Hukuku, Kıyı Hukuku ve Turizm Hukuku gibi özel bilgi ve uzmanlık gerektiren alanlarda hukuk hizmeti sunmaktayız.

Ekibimiz içerisinde; imar, çevre, sit alanları, kültür ve tabiat varlıkları (sit alanları ve eski eserler), kıyı, turizm, gecekondu ve kentsel dönüşüm mevzuatından kaynaklanan çok sayıda davaya bakan hukukçular bulunmaktadır. Bu sayede, çalışma alanlarımızdaki uyuşmazlıklara en etkili hukuk çözümlerini sunmaktayız.

Çalışma alanlarımızdaki konular hem çok iyi seviyede hukuk bilgisi hem de teknik bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu alanda uzun yıllara dayanan saha tecrübemiz sayesinde hukuk bilgisi kadar teknik bilgimize de güveniyoruz. Sorunları doğru bir şekilde tespit ederek doğrudan uyuşmazlığın çözümüne odaklı çalışıyoruz.

Ayrıca, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin güncel içtihatlarını, alanımızdaki akademik çalışmaları ve mevzuattaki güncel gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu sayede, kendimizi hem akademik yönden hem de uygulama yönünden sürekli güncel tutmaktayız.

Web sayfamızda yayınlanan makalelerin tamamı, doğrudan İmar ve Hukuk Ekibi tarafından yazılan özgün makalelerdir. Aynı şekilde güncel yargı kararlarını da web sayfamız aracılığıyla okurlarımızın istifadelerine sunmaktayız.

İmar ve Hukuk olarak, çalışma alanlarımızda uzun yıllar boyunca elde ettiğimiz deneyimle etkin ve sonuç odaklı bir anlayış içinde hizmet vermekteyiz.