İletişim

İmar Planının Yargı Kararıyla İptali Nedeniyle Yıkım ve İdarenin Tazminat Sorumluluğu – Danıştay

  KARARIN ÖZETİ : Ruhsatın ve dayanağı imar planının yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine yargı kararı uyarınca hazırlanıp onaylanan plan hükümlerine aykırı hale gelen yapılar için alınan yıkım kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda, Danıştayın istikrar kazanmış içtihadına göre, inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilmiş [...]

Devamını Oku

Ruhsatın İptal Edilebileceğinin Öngörülebilir Olması ve Yıkım Nedeniyle Tazminat – Anayasa Mahkemesi

  KARARIN ÖZETİ : Yapı ruhsatının iptal edilebileceği başvurucu tarafından öngörülebilir bir hâle gelmesine rağmen inşaata devam edilmesi karşısında başvurucunun kendi kusurundan doğan ve artan zararının karşılanmamasında başvurucuya şahsi olarak aşırı ve orantısız bir külfet yüklenmemiştir. Bu nedenle, ruhsatı iptal edilen binanın yıkılmasından doğan zararın tazmini nedeniyle açılan davanın reddedilmesi [...]

Devamını Oku