İletişim

İmar Para Cezasının İadesi

İMAR PARA CEZASININ İADESİ GİRİŞ Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı inşa edildiği zaman uygulanacak yaptırımlar şu şekildedir : İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre yapının MÜHÜRLENMESİ ve YIKIM KARARI ALINMASI İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına göre İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine göre imar kirliliğine [...]

Devamını Oku

Yapı Kayıt Belgesinin Hukuki Niteliği

YAPI KAYIT BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SAĞLADIĞI HAKLAR GİRİŞ 2981 sayılı İmar Affı Kanunundan sonra ikinci büyük imar affı, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. maddeyle getirilmiştir. İmar Barışı olarak bilinen bu imkândan faydalanan yapılar için “Yapı Kayıt Belgesi” verilmiştir. 2981 sayılı Kanun uyarınca, hazine ve belediye arazileri üzerinde [...]

Devamını Oku

Yapı Kayıt Belgesinin İptali

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ I. GİRİŞ3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesiyle getirilen İmar Barışından faydalanan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmiştir.Yapı kayıt belgesi başvuru sistemi tamamen beyan esasına dayalı olarak kurulmuş, başvurular e-devlet üzerinden alınmış ve yapı kayıt belgesi düzenlenmeden önce herhangi bir denetim yapılmamıştır.Bu nedenle, vatandaşlar tarafından [...]

Devamını Oku
ilave imar para cezasının anayasaya aykırılığı

İlave İmar Para Cezasının Anayasa’ya Aykırılığı

GİRİŞ Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı inşa edenlere verilecek idari para cezaları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 2. fıkrasında “imar mevzuatına aykırı yapı yapılması” fiili cezalandırılmaktayken, 3. fıkrada ise “verilen süre içerisinde saptanan aykırılığın giderilmemesi” fiili cezalandırılmaktadır. 26 Mart 2020 tarihli Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan [...]

Devamını Oku

Sit Alanı, Kıyı ve Ormanlardaki Yapılar İçin Verilen Yapı Kayıt Belgeleri Geçerli Midir?

GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde, sit alanı, kıyı, orman ve mera gibi özel kanunlara tabi olan alanlarda bulunan yapıların imar barışından faydalanamayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, sit alanı, kıyı, orman, mera gibi alanlarda bulunan yapılar için de çok sayıda yapı kayıt belgesi alınmıştır. Bu [...]

Devamını Oku