Yazılar

ilave imar para cezasının iptali

Milyonluk İmar Para Cezasının İptali

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 2. fıkrasına eklenen (ç) bendi sonrasında, ruhsatsız ve kaçak inşaatlar için verilen imar para cezaları en önemli kalemi haline gelen ve astronomik para cezalarının sebebi olan “ilave imar para cezası” ve iptal sebepleri incelenmiştir.

Yapı tatil tutanağının iptali

Yapı Tatil Tutanağı

Kaçak yapılar hakkında verilen yıkım ve imar para cezasının dayanağı olan yapı tatil tutanağında bulunması gereken unsurlar nelerdir? Yapı tatil tutanağının iptal sebepleri nelerdir? Yapı tatil tutanağına karşı nasıl ve hangi mahkemede kaç gün içinde dava açılabilir?

Yapı Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yıkım ve para cezası uygulaması bakımından, bir imalatın YAPI veya BİNA niteliğinde olması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Yapı ve Bina arasındaki fark, Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinde düzenlenen “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçunda karşımıza çıkmaktadır.

İmar Hukukunda Ruhsata Tabi Yapı ve Esaslı Tadilat Kavramları

Yapı ve esaslı tadilat niteliğinde olmayan imalatlar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yıkım ve imar para cezası verilemez. Bu yazımızda, imar hukuku açısından ruhsata tabi olan yapı kavramı ile “esaslı tadilat – basit tadilat” ayrımı ele alınmış ve yargı kararlarından örnekler verilerek konu somutlaştırılmıştır.

Yapı Kayıt Belgesi Kısmen İptal Edilebilir Mi?

Bir kısmı 31 Aralık 2017 tarihinden önce, bir kısmı ise bu tarihten sonra yapılan yapı için verilen yapı kayıt belgesi iptal edilebilir mi? Yapı kayıt belgesinin sadece 31.12.2017 tarihinden sonra yapılan kısımlar için (kısmen) iptal edilmesi mümkün müdür?