Uzmanlık Alanlarımız

imar hukuku
İmar Hukuku
Planlı, sağlıklı ve çevre şartlarına uygun yaşam alanlarının oluşturulmasını amaçlayan hukuk
dalıdır.
çevre hukuku
Çevre Hukuku
Çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri doğrultusunda korunmasını amaçlayan hukuk dalıdır.
sit alanları ve eski eser hukuku
Sit Alanları ve Eski Eser Hukuku

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını amaçlayan hukuk dalıdır.

kıyı hukuku
Kıyı Hukuku

Kıyıların ve sahil şeritlerinin korunma ve kullanma esaslarını belirleyen hukuk dalıdır.

turizm hukuku
Turizm Hukuku

Turizm alanlarını ve turizm sektörünü düzenlemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan hukuk dalıdır.

İmar Affı ve İmar Barışı

İmar mevzuatına aykırı yapılara yasal bir statü kazandırmayı amaçlayan mevzuatın oluşturduğu hukuk dalıdır.