Yapı Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu'na göre yıkım ve para cezası uygulaması bakımından, bir imalatın YAPI veya BİNA niteliğinde olması arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Yapı ve Bina arasındaki fark, Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesinde düzenlenen “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçunda karşımıza çıkmaktadır. [...]

Devamını Oku

İmar Hukukunda Ruhsata Tabi Yapı ve Esaslı Tadilat Kavramları

Yapı ve esaslı tadilat niteliğinde olmayan imalatlar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yıkım ve imar para cezası verilemez. Bu yazımızda, imar hukuku açısından ruhsata tabi olan yapı kavramı ile “esaslı tadilat – basit tadilat” ayrımı ele alınmış ve yargı kararlarından örnekler verilerek konu somutlaştırılmıştır. [...]

Devamını Oku
ilave imar para cezasının iptali

Pergola ve Sundurma Ruhsata Tabi Midir?

  GİRİŞ  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesine göre, bazı istisnalar hariç olmak üzere yapı yapmadan önce belediye veya il özel idaresinden ruhsat almak zorunludur. Uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardan biri belediyeden veya il özel idaresinden ruhsat almadan pergola ve sundurma yapılıp yapılamayacağıdır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde pergola ve [...]

Devamını Oku