boğaziçi imar barışı

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Boğaziçi Alanında İmar Barışı

Anayasa Mahkemesi 24/9/2020 tarihinde verdiği kararla, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinin bazı kısımlarının imar barışı kapsamına alınması Anayasa’ya aykırı bularak iptaline karar vermiştir. Bu makalemizde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararın sonuçları incelenmiştir. [...]

Devamını Oku

Yapı Kayıt Belgesinin Hukuki Niteliği

YAPI KAYIT BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SAĞLADIĞI HAKLAR GİRİŞ 2981 sayılı İmar Affı Kanunundan sonra ikinci büyük imar affı, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. maddeyle getirilmiştir. İmar Barışı olarak bilinen bu imkândan faydalanan yapılar için “Yapı Kayıt Belgesi” verilmiştir. 2981 sayılı Kanun uyarınca, hazine ve belediye arazileri üzerinde [...]

Devamını Oku

Yapı Kayıt Belgesinin İptali

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ I. GİRİŞ3194 sayılı İmar Kanunu’nun 16. maddesiyle getirilen İmar Barışından faydalanan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmiştir.Yapı kayıt belgesi başvuru sistemi tamamen beyan esasına dayalı olarak kurulmuş, başvurular e-devlet üzerinden alınmış ve yapı kayıt belgesi düzenlenmeden önce herhangi bir denetim yapılmamıştır.Bu nedenle, vatandaşlar tarafından [...]

Devamını Oku

Sit Alanı, Kıyı ve Ormanlardaki Yapılar İçin Verilen Yapı Kayıt Belgeleri Geçerli Midir?

GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde, sit alanı, kıyı, orman ve mera gibi özel kanunlara tabi olan alanlarda bulunan yapıların imar barışından faydalanamayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, sit alanı, kıyı, orman, mera gibi alanlarda bulunan yapılar için de çok sayıda yapı kayıt belgesi alınmıştır. Bu [...]

Devamını Oku