Parselasyon Yapılırken Kapanan Yollar Belediye Adına Tescil Edilemez – Danıştay

  KARARIN ÖZETİ : Kamu alanlarına ayrılan yerler toplamından kapanan kadastro yolları gibi alanların miktarı düşüldükten sonra kalan miktarın parsel maliklerinden alınması gerekir. 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca belediyenin kapanan yolları kendi adına tescil ederek şahıs arazilerinden daha fazla düzenleme ortaklık payı (DOP) alması mümkün değildir.   DANIŞTAY 6. [...]

Devamını Oku

Kıyıdaki Yapı Kayıt Belgeli Yapı “İzinsiz Yapı” Olduğu Gerekçesiyle Yıkılamaz – İdare Mahkemesi

  KARARIN ÖZETİ : Yıkıma konu yapı niteliğindeki işgallerin Kıyı Kanunu kapsamında kalan deniz kıyısında yapıldığı anlaşıldığından, davalı idare tarafından anılan Kanunun 14. maddesine istinaden 3194 sayılı İmar Kanununa göre işlem tesis edilmesi gerekirken, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Öte [...]

Devamını Oku

Jandarma Tutanağıyla Hafriyat Cezası Verilemez – Danıştay

  KARARIN ÖZETİ : 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca Jandarma Genel Komutanlığına yapılan bir yetki devrinin olmadığı için denetim yetkisi bulunmayan kurumda görevli jandarmalar tarafından düzenlenen tutanağa dayanılarak izinsiz hafriyat dökümü nedeniyle verilen idari para cezası hukuka aykırıdır.   DANIŞTAY 6. DAİRESİ Esas No       : 2019/17353 Karar No  [...]

Devamını Oku

İmar Planlarının Değiştirilmesi Talebinin Dava Açma Süresine Etkisi – Danıştay

  KARARIN ÖZETİ : İlgililerin herhangi bir süre kısıtlamasıyla karşı karşıya kalmaksızın her zaman 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesi kapsamında imar planı değişikliği yapılması istemiyle başvuruda bulunabileceği, bu istemlerinin idarelerce şehircilik ve planlama ilkeleri, kamu yararı, çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatı dengesi yönünden irdelenmesi gerektiği, taşınmaza ayrıldığı [...]

Devamını Oku