İmar Planının Yargı Kararıyla İptali Nedeniyle Yıkım ve İdarenin Tazminat Sorumluluğu – Danıştay

  KARARIN ÖZETİ : Ruhsatın ve dayanağı imar planının yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine yargı kararı uyarınca hazırlanıp onaylanan plan hükümlerine aykırı hale gelen yapılar için alınan yıkım kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda, Danıştayın istikrar kazanmış içtihadına göre, inşa edildiği tarihte yürürlükte bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilmiş [...]

Devamını Oku

Ruhsatın İptal Edilebileceğinin Öngörülebilir Olması ve Yıkım Nedeniyle Tazminat – Anayasa Mahkemesi

  KARARIN ÖZETİ : Yapı ruhsatının iptal edilebileceği başvurucu tarafından öngörülebilir bir hâle gelmesine rağmen inşaata devam edilmesi karşısında başvurucunun kendi kusurundan doğan ve artan zararının karşılanmamasında başvurucuya şahsi olarak aşırı ve orantısız bir külfet yüklenmemiştir. Bu nedenle, ruhsatı iptal edilen binanın yıkılmasından doğan zararın tazmini nedeniyle açılan davanın reddedilmesi [...]

Devamını Oku

Alan Kazanımı Sağlamayan Aykırılıklarda İmar Para Cezası Hesabı – Danıştay

KARARIN ÖZETİ : Bağımsız alanların birleştirilmesi, bağımsız bölüm içerisinde duvarın kaldırılması, kapı yada pencere açılması yada balkon ile bağımsız bölüm arasındaki duvarın kaldırılması niteliğindeki imalatlar nedeniyle yapılan aykırılıktan etkilenen alan tespitinde, yapılan imalatın binanın statiğini etkileyip etkilemediğinin esas alınması, yapılan imalat binanın statiğini etkilemiyor ise para cezasının, 3194 Sayılı Kanun’un [...]

Devamını Oku

19. Yüzyıldan Sonra Yapılan Taşınmazın Eski Eser Olarak Tescili İçin Aranan Şartlar – Danıştay

KARARIN ÖZETİ : 19’uncu yüzyıl sonundan sonra yapılmış olan taşınmazın “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilebilmesi için, önem ve özellikleri bakımından korunmasına gerek görülmesi, sanat değeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde; strüktürel, dekoratif, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arzetmesi gerektiği.   DANIŞTAY [...]

Devamını Oku

1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılaşma Koşulları – Danıştay

KARARIN ÖZETİ : Toprakta ve su altında bulunan her çeşit kalıntı, varlık, insanlığın geçmiş varlığının diğer izleri, yapılar, inşaatlar, mimarî eser grupları, açılmış sit alanları, taşınır varlıklar, diğer tür anıtlar ve bunların çevresinden oluşan arkeolojik mirasın, toprak üstünde ya da su altında görünür bir iz olmasa bile korunması ve gelecek [...]

Devamını Oku

Yapı Denetim Şirketine İmar Para Cezası Verilemez – Danıştay

  KARARIN ÖZETİ : Yapı denetim şirketinin görev ve sorumlulukları ile uygulanacak idari yaptırımların 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun maddelerinde düzenlenmiştir. İnşaatın ruhsat ve eklerine aykırı yapılması nedeniyle davacı yapı denetim kuruluşuna 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında para cezası verilmesi hukuka aykırıdır.   DANIŞTAY 6. DAİRESİ Esas [...]

Devamını Oku